Garantiefonds

De kosten voor de geïntegreerde vliegopleiding bedragen € 112.000. Dit is een groot bedrag, dat niet iedereen zo maar kan lenen, daarom beschiktMartinair Flight Academy over een garantiefonds, dat een overeenkomst heeft met zowel de ABN/AMRO Bank als de Friesland Bank.

Dit garantiefonds heeft drie doelen, te weten:

1. Het verzorgt de borgstelling voor de lening die je aan moet gaan. Dit betekent dat je geen borgstelling nodig hebt van je ouders, familie of anderzijds.

2. Mocht na aanname blijken dat je, aantoonbaar buiten je schuld, de opleiding niet kunt afmaken, dan wordt je schuld door het garantiefonds afgelost.

3. Je krijgt de ruimte om werk te gaan zoeken na je opleiding en hoeft nog niet direct te beginnen met het aflossen van de lening.

Om gebruik te mogen maken van het fonds, moet je wel tenminste voldoen aan een aantal minimum eisen: Diploma HAVO/VWO met wiskunde B en natuurkunde 1 – niet ouder dan 27 bij aanvang opleiding – een goede simulator grading hebben laten zien en een (gematigd) positief advies hebben ontvangen na het psychotechnisch onderzoek. En je moet worden voorgedragen voor toelating tot dat fonds door de Commissie van Toelating (CvT).

De CvT toetst uiteraard of je voldoet aan de minimum eisen, maar beoordeelt ook inhoudelijk. Lage cijfers voor cruciale vakken (o.a. wiskunde B en natuurkunde) kunnen je voordracht voor toelating tot het fonds negatief beïnvloeden.