Private Pilot Licence

Het PPL (Private Pilot Licence) is een Europese brevet, waarmee nagenoeg  alle eenmotorige vliegtuigen mogen worden bestuurd zonder de beperking van Europese landsgrenzen. Het PPL brevet kan worden uitgebreid met een aantal kwalificaties. Bijvoorbeeld met een blindvliegbevoegdheid (Instrument Rating), deze bevoegdheid is nodig om door wolken of in het donker te mogen vliegen. Het brevet kan ook worden uitgebreid met een Multi Engine Rating (meermotorig).

In het eerste deel van de opleiding leert u het vliegtuig te besturen en geleidelijk de mogelijkheden van het vliegtuig te verkennen. Alle basis vliegtechnieken worden behandeld. Daarbij gaat het om het starten, landen, stijgen, op hoogte blijven, bochten, overtrekken, dalen, circuit vliegen, landen, noodprocedures etc.

Er wordt toegewerkt naar de eerste solovlucht (alleen vliegen zonder instructeur). Vervolgens leert u navigeren met behulp van o.a. kaart, kompas, radiobakens, etc. U gaat daarbij, eerst met instructeur en later alleen, naar andere vliegvelden.

Naast het opbouwen van ervaring worden vervolgens de navigatorische  vaardigheden verfijnd, o.a. wordt er aandacht besteed aan het uitwijken naar een andere bestemming dan de geplande als de omstandigheden daartoe noodzaken. Ook worden ook de basis blindvlieg aspecten belicht.

Voor het behalen van het brevet heeft een kandidaat tenminste 45 vlieguren nodig (waarvan minimaal 25 met instructeur en minimaal 10 uur solo). Maximaal 5 van die uren mogen op de vluchtsimulator worden gevlogen. Bij ongeveer 1 les per week kan de opleiding in 1 jaar worden afgerond.

Voor het behalen van het brevet moeten ook theorie examens worden afgelegd. Deze examens worden afgelegd bij het CBR.